Sign In

Gebruiksvoorwaarden

home / Gebruiksvoorwaarden
​​​Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Vondelmolen NV, met zetel te Dendermondsesteenweg 208, 9280 Lebbeke.

Alle informatie op deze website is louter informatief en wordt je beschikbaar gesteld voor louter informatieve doeleinden. Door toegang tot en gebruik van deze website, ga je akkoord met de Gebruiksvoorwaarden en het Privacy beleid.

Tenzij anders vermeld, is deze website bedoeld voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Je mag niets wijzigen, kopiëren, verspreiden, ter beschikking stellen, doorgeven, vertonen, uitvoeren, reproduceren, publiceren, in licentie geven, dan wel afgeleide werken produceren of overdragen, of informatie, software, producten of diensten verkopen, verkregen van deze website. Je mag voor eigen, niet-commercieel gebruik, gebruik maken van materiaal van deze website, elektronisch kopiëren en hard copy printen, op voorwaarde dat je geen auteursrechten, handelsmerken of andere eigendomsrechten wijzigt of verwijdert. De intellectuele eigendomsrechten rustend op het materiaal op de website, waaronder software, bestanden, afbeeldingen, gegevens of andere inhoud, behoren toe aan Vondelmolen NV.

De inhoud van deze website zal van tijd tot tijd gewijzigd worden zonder voorafgaande kennisgeving wat geen aanleiding kan geven tot de creatie, de wijziging of vervanging van reeds bestaande of nieuwe contractuele verplichtingen overeengekomen tussen Vondelmolen NV en de gebruiker van de website.

Hoewel Vondelmolen NV alles in het werk heeft gesteld om op haar website alleen volledige en correcte informatie te plaatsen, aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor de correctheid van deze informatie of voor eender welke informatie die als misleidend zou kunnen worden beschouwd.

Vondelmolen NV biedt geen garantie dat de functies van deze website ononderbroken of foutloos zullen zijn noch dat deze website of de server die de website beschikbaar maakt, vrij is van virussen of andere schadelijke elementen.  De site van Vondelmolen NV kan links omvatten naar andere websites of internetpagina’s. Vondelmolen NV is niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacy praktijken van deze gelinkte sites.

Het gebruik van het internet is niet vrij van risico, onder andere in verband met de verspreiding van computervirussen.  Door gebruik te maken van onze website erken je uitdrukkelijk dat Vondelmolen NV geen aansprakelijkheid opneemt en niet aansprakelijk kan worden gesteld voor welke schade dan ook die je zou kunnen lijden als gevolg van het gebruik van onze website of van links op onze website. 
Deze website is alleen bedoeld voor gebruik in België. Elk geschil met betrekking tot deze website of het gebruik ervan wordt beheerst door het Belgisch recht en de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen zijn exclusief bevoegd.

E-mail info@vondelmolen.be​ als je vragen hebt in verband met deze website.​

​​